Archive for the ‘ OpenBSD ’ Category

Инсталиране на Snort в Openbsd

Кратко упътване как се инсталира Snort 2.9.0.5 на Оpenbsd current(трябва да работи и на 4.9)
Повечето от нещата са взети от статията на Randal T. Rioux , но неговото упътване не сработи при мен, така че реших да напиша ново.

Read more

Mysqldump и GD+freetype в apache chroot jail в Openbsd

Кратко howto за включване на поддръжка на mysqldump и GD+freetype в chroot-нато апаче в Openbsd 4.9
Примера е с Openbsd 4.9 , но би трябвало да работи и при други ОС с chroot apache, просто пътищата ще са различни.

Read more